Som medlem har du tilgang til hele innholdet i

med over 450 onlinekurs- og meditasjonsvideoer,
livesendinger, musikk, lyd- og e-bok

Inneholder alt du trenger for å komme i gang meg din spirituelle utvikling!
Snarveier

Fornye eller tegne nytt medlemskap

Logg inn på din medlemskonto

LIVE sending for medlemmer

Gratis LIVE sending

Brukerveiledning og dashboard for ditt medlemskap

Lukket Facebook-gruppe kun for medlemmer

Kontaktskjema for support

Anbefalinger! Brukerveiledningsvideoen viser hvordan du tegner medlemskap og bruker Healing Room. Pc eller laptop er anbefalt enhet ved registrering av nytt medlemskap.

 

Brukerveiledning for Healing Room from Runar Halonen on Vimeo.

 

Close
Skip to content
shutterstock_32657611[1] (2)
Online

LIVE sound healing and meditation concert

Runar Halonen og Christoffer Simpson
Runar Halonen og Christoffer Simpson
Facebook og Healing Room

Gratis

Velkommen til gratis LIVE sound healing og meditasjonskonsert med Runar Halonen og Christoffer Simpson.

Bli med på en spennende meditasjonskonsert LIVE på Facebook og Healing Room.

Runar leder deg igjennom en dyp healing og meditasjon og deretter sound healing med vokal som et kraftfullt verktøy.

Christoffer spiller LIVE både under innledende meditasjon og sound healing konsert. Sammen improviserer vi med musikk og vokal.

Christoffer er musikkprodusent på de siste utgivelsene som Peace on Earth, Magic Forest, Signs, The Dream og Temple of Buddha som er veldig godt tatt imot her i Norge og internasjonalt.

 

Sted: LIVE sending på Facebook-side og gratis LIVE sending på Healing Room.

Tid: Torsdag 20.01 kl. 20:00. Varighet ca 1,5 time

LIVE sendingen er gratis og åpen for alle. Ønsker du likevel å støtte oss, så kan du bruke Vipps til 501625 eller konto 15039926846. Du kan også kjøpe stjerner under LIVE sendingen på Facebook.

 

Welcome to free LIVE sound healing and meditation concert with Runar Halonen and Christoffer Simpson.

Join an exciting meditation concert LIVE on Facebook and the Healing Room.

Runar guides you through a deep healing and meditation and then sound healing with vocals as a powerful tool.

Christoffer plays LIVE both during the introductory meditation and sound healing concert. Together we improvise with music and vocals.

Christoffer is a music producer on the latest releases such as Peace on Earth, Magic Forest, Signs, The Dream and Temple of Buddha which are very well received here in Norway and internationally.

 

Venue: LIVE broadcast on the Facebook page and free LIVE broadcast on the Healing Room.

Time: Thursday Jnauary 20 at 8:00 PM  Duration about 1.5 times

The LIVE broadcast is free and open to everyone. If you still want to support us, you can buy Facebook stars during the LIVE broadcast on Facebook.