Som medlem har du tilgang til hele innholdet i

med over 450 onlinekurs- og meditasjonsvideoer,
livesendinger, musikk, lyd- og e-bok

Inneholder alt du trenger for å komme i gang meg din spirituelle utvikling!
Snarveier

Fornye eller tegne nytt medlemskap

Logg inn på din medlemskonto

LIVE sending for medlemmer

Gratis LIVE sending

Brukerveiledning og dashboard for ditt medlemskap

Lukket Facebook-gruppe kun for medlemmer

Kontaktskjema for support

Anbefalinger! Brukerveiledningsvideoen viser hvordan du tegner medlemskap og bruker Healing Room. Pc eller laptop er anbefalt enhet ved registrering av nytt medlemskap.

 

Brukerveiledning for Healing Room from Runar Halonen on Vimeo.

 

Skip to content
shutterstock_32657611[1] (2)
Online

LIVE sound healing and meditation

Runar Halonen
Facebook, Instragram og Healing Room

Gratis

Velkommen til gratis LIVE sound healing og meditasjon med Runar Halonen 

Bli med på en spennende meditasjonskonsert LIVE på Facebook, Instagram og Healing Room.

Runar leder deg igjennom en dyp healing og meditasjon og deretter sound healing med vokal som et kraftfullt verktøy.

 

Sted:

LIVE sending på Facebook-side

Gratis LIVE sending på Healing Room

Instagram

 

Tid:Mandag 23.05 kl. 20:00. Varighet ca. 30 min

 

Welcome to free LIVE sound healing and meditation with Runar Halonen

Join an exciting meditation concert LIVE on Facebook, Instagram and the Healing Room.

Runar guides you through a deep healing and meditation and then sound healing with vocals as a powerful tool.

 

Venue:

LIVE broadcast on the Facebook page

Free LIVE broadcast on the Healing Room.

Instagram

Time: Monday, May 23 at 8:00 PM  Duration about 30 minutes.