Close
Skip to content
The_healing_waves

Free LIVE distance healing

Jeg inviterer deg til gratis LIVE sound healing  journey på min Facebook-side og på Gratis LIVE sending på Healing Room

Mandag 01.03 kl 20:00-20:30

Jeg vil gi en kort veiledning på engelsk i begynnelsen og på slutten. På denne LIVE sound healing healing, så skal du bare slappe av og ta imot. Varighet 30 minutter.

Velkommen!

Mvh Runar Halonen